Hjälpsidor

Bästa klient! Vi hälsar dig välkommen som användare av ESET NOD32 Antivirus. Vi tror att informationen på de här hjälpsidorna kan göra arbetet som du utför med datorn bekvämare och säkrare.

Komma igång

Innan du börjar använda ESET NOD32 Antivirus rekommenderas det att du lär dig känna igen olika typer av infiltreringar som du kan råka ut för när du använder datorn. Läs öven skyddsguiden som innehåller ovärderlig information om att bekämpa säkerhetshot.

Klicka här om du vill ha mer information om de nya funktionerna som har lagts till i ESET NOD32 Antivirus. Vi har även förberett en guide som hjälper dig installera och anpassa de grundläggande inställningarna i ESET NOD32 Antivirus.

Använda hjälpsidorna för ESET NOD32 Antivirus

Hjälpavsnitten är indelade i flera kapitel och kapitelavsnitt, vilket gör det lättare att orientera sig. Du kan hitta relaterad information genom att bläddra i strukturen för hjälpsidorna.

Om du vill ha mer information om något fönster i programmet trycker du på F1. Hjälpsidan som handlar om det aktuella fönstret visas.

I programmet kan du söka efter ett ämne inom hjälpsidorna med hjälp av nyckelord eller genom att ange ord eller fraser att söka efter bland innehållet i hjälpsidorna. Skillnaden mellan dessa två metoder är att ett nyckelord kan vara logiskt relaterat till hjälpsidor som inte innehåller det specifika nyckelordet någonstans i texten. Om du söker efter ord och fraser genomsöks innehållet i alla sidor och sidorna där det aktuella ordet eller frasen ingår i texten visas.

Hjälpsidor