Användargränssnitt och programanvändning

Huvudfönstret har delats in i fyra sektioner – programkontroller längst upp, navigeringsfönstret till vänster samt beskrivningsfönstret till höger i mitten och detaljfönstret längst ned till höger i huvudfönstret.

Nod32 sinsp usage Användargränssnitt och programanvändning

 

Användargränssnitt och programanvändning