Jämför

Funktionen Jämför gör det möjligt för användaren att jämföra två befintliga loggar. Resultatet är en uppsättning objekt som skiljer sig åt i loggarna. Det kan vara användbart om du vill spåra ändringar i systemet – du kanske t.ex. vill kontrollera om det finns aktiviteter som har uppstått av skadlig kod.
 
När programmet har startats skapas en ny logg som visas i ett nytt fönster. Gå till Arkiv > Spara logg för att spara loggen i en fil. Loggfiler kan öppnas och visas vid ett senare tillfälle. Använd menyn Arkiv > Öppna logg för att öppna en befintlig logg. ESET SysInspector visar alltid en logg i taget i huvudprogramfönstret.

Obs!

Om du jämför två loggfiler och sedan väljer Arkiv > Spara logg och sparar den som en ZIP-fil sparas båda filerna. Om du öppnar den här filen vid ett senare tillfälle jämförs loggarna i den automatiskt.

 Principen som tillämpas när du jämför två loggar är att en aktuell aktiv logg jämförs med en logg som har sparats i en fil. Välj alternativet Arkiv > Jämför loggar och sedan Välj fil för att jämföra loggar. Den logg som du väljer jämförs med den aktiva loggen i huvudprogramfönstret. Resultatet, den s.k. jämförelseloggen, visar endast skillnaderna mellan de två loggarna.

Bredvid objekten visar SysInspector symboler som identifierar skillnaderna mellan de två jämförda loggarna.
De objekt som markeras med Nod32 sinsp comp icons removed Jämför finns endast i den aktiva loggen och inte i den öppnade loggen som den jämfördes med. De objekt som markeras med Nod32 sinsp comp icons added Jämför finns däremot endast i den öppnade loggen och inte i den aktiva loggen.

Beskrivning av alla symboler som kan visas bredvid objekten:

Nod32 sinsp comp icons added Jämför nytt värde, finns inte i föregående logg
Nod32 sinsp comp icons added in branch Jämför trädstrukturen innehåller nya värden
Nod32 sinsp comp icons removed Jämför borttaget värde, finns endast i den föregående loggen
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Jämför trädstrukturen innehåller borttagna värden
Nod32 sinsp comp icons replaced Jämför värdet/filen har ändrats
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Jämför trädstrukturen innehåller ändrade värden/filer
Nod32 sinsp comp icons got lower Jämför risknivån har minskat/den var högre i föregående logg
Nod32 sinsp comp icons got higher Jämför risknivån har ökat/den var lägre i föregående logg

I avsnittet med förklaringarna som visas längst ned till vänster beskrivs alla symboler och namnen på de jämförda loggarna visas.

Nod32 sinsp comp bar Jämför

Alla jämförelseloggar kan sparas i en fil och öppnas vid ett senare tillfälle.

Exempel:

Skapa och spara en logg där ursprunglig information om systemet registreras i en fil som heter gammal.xml. När ändringar har utförts i systemet kan du öppna SysInspector och låta programmet skapa en ny logg. Spara den loggen i en fil som heter ny.xml.
Gå till Arkiv > Jämför loggar för att spåra ändringarna mellan de två loggarna. Då skapar programmet en jämförelselogg som visar skillnaderna mellan loggarna.

Samma resultat kan uppnås om du använder följande kommandoradsalternativ:

SysIsnpector.exe ny.xml gammal.xml

 

Jämför