Navigera i ESET SysInspector

ESET SysInspector delar upp olika typer av information i åtskilliga grundläggande sektioner som kallas för noder. Om det finns ytterligare information kan du se den genom att expandera varje nod och visa undernoderna. Om du vill visa eller dölja en nod dubbelklickar du bara på nodens namn eller klickar på Nod32 sinsp navigating Navigera i ESET SysInspector  eller Nod32 sinsp navigating 01 Navigera i ESET SysInspector  bredvid nodens namn. Om du bläddrar genom trädstrukturen med noder och undernoder i navigeringsfönstret visas olika information i beskrivningsfönstret för varje nod. Om du bläddrar genom objekt i beskrivningsfönstret visas eventuellt ytterligare information i detaljfönstret för varje objekt.

Nedanstående beskrivningar gäller huvudnoderna i navigeringsfönstret och relaterad information i beskrivnings- och detaljfönstren.

Obs!

Ett operativsystem består av flera viktiga kernelkomponenter som körs oavbrutet och som tillhandahåller grundläggande och nödvändiga funktioner för andra användarprogram. I vissa fall visas sådana processer i verktyget ESET SysInspector med en filsökväg som börjar med \??\. Symbolerna betyder att optimering innan start tillhandahålls för de processerna. De är säkra för systemet och därmed korrekta.

Processer som körs
Den här noden innehåller information om program och processer som körs när rapporten skapas. Du kan hitta ytterligare information för varje process i beskrivningsfönstret, som t.ex. de dynamiska bibliotek som används av processen och var i systemet de finns, namnet på programmets leverantör, filens risknivå o.s.v.

Detaljfönstret innehåller ytterligare information, som t.ex. filstorlek eller hash-värde, för objekt som markeras i beskrivningsfönstret.

Nätverksanslutningar
I beskrivningsfönstret visas en lista över processer och program som kommunicerar över nätverket med hjälp av det protokoll som har angetts i navigeringsfönstret (TCP eller UDP) tillsammans med fjärradressen som programmet är anslutet till. Du kan även kontrollera vilka IP-adresser som har tilldelats DNS.

Detaljfönstret innehåller ytterligare information, som t.ex. filstorlek eller hash-värde, för objekt som markeras i beskrivningsfönstret.

Viktiga registerposter
Innehåller en lista över angivna registerposter som ofta rör olika problem med systemet som t.ex. poster som anger startprogram, webbläsartillägg o.s.v.

I beskrivningsfönstret kan du hitta information om vilka filer som hör till olika registerposter. Ytterligare information visas eventuellt i detaljfönstret.

Tjänster
I beskrivningsfönstret visas en lista över filer som har registrerats som Windows-tjänster. Du kan kontrollera på vilket sätt tjänsten ska startas samt filens specifika detaljer i detaljfönstret.

Enheter
En lista över drivrutiner som har installerats i systemet.

Kritiska filer
I beskrivningsfönstret visas kritiska filer som hör ihop med operativsystemet Microsoft Windows ®.

Systeminformation
Innehåller detaljerad information om maskinvara och programvara tillsammans med information om de miljövariabler och användarbehörigheter som har angetts.

Filinformation
En lista över viktiga systemfiler och filer i mappen Program. I beskrivnings- och detaljfönstren visas ytterligare information som gäller filerna.

Om
Information om ESET SysInspector.

 

Navigera i ESET SysInspector