Programkontroller

I det här avsnittet beskrivs alla programkontroller som finns tillgängliga i ESET SysInspector.

Obs!

Du kan öppna ESET SysInspector-rapporter som har sparats vid ett tidigare tillfälle genom att dra och släppa dem till huvudfönstret.

Arkiv
Genom att klicka på det här alternativet kan du spara den aktuella rapporten och undersöka den vid ett senare tillfälle eller öppna en rapport som har sparats vid ett tidigare tillfälle. Om du vill publicera rapporten rekommenderar vi att du skapar den med alternativet ”Lämplig att skicka”. I det här formatet utelämnas känslig information i rapporten.

Träd
Gör det möjligt att expandera eller stänga alla noder.

Viktigt

De objekt som markeras med rött är okända och har därför markerats som potentiellt farliga av programmet. Om ett objekt visas i rött betyder det inte automatiskt att du kan ta bort filen. Innan du tar bort några filer bör du kontrollera om de verkligen är farliga eller onödiga.

Lista
Innehåller funktioner som underlättar navigering i programmet och åtskilliga andra funktioner som t.ex. att hitta information online.

Hjälp

Innehåller information om programmet och dess funktioner.

Information

Påverkar information som visas i andra sektioner i huvudfönstret och gör det därför enkelt att använda programmet. I läget “Grundläggande” har du tillgång till information som används för att hitta lösningar till vanliga problem i systemet. I läget “Medel” visar programmet information som inte används så ofta. I läget “Fullständig” visar ESET SysInspector all information som behövs för att lösa mycket specifika problem.

Obs!

Du kan snabbt fastställa risknivån på ett objekt genom att jämföra färgen på objektet med färgen i reglaget för risknivå.

Objektfiltrering
Objektfiltrering används mest för att hitta misstänkta filer eller registerposter i systemet. Du kan filtrera objekt enligt risknivån genom att justera reglaget. Om reglaget flyttas längst till vänster (Risknivå 1) visas alla objekt. Om du flyttar reglaget till höger filtrerar programmet ut alla objekt som är mindre riskfyllda än den aktuella risknivån och endast objekt som är mer misstänkta än den angivna nivån visas. Om reglaget flyttas längst till höger visas endast kända och skadliga objekt i programmet.

Alla objekt som hamnar i riskintervallet 6–9 kan utgöra en säkerhetsrisk. Om du inte använder någon av ESET:s säkerhetslösningar rekommenderar vi att du genomsöker systemet med ESET Online Scanner när programmet har hittat ett sådant objekt. ESET Online Scanner är en kostnadsfri tjänst och finns på http://www.eset.eu/online-scanner.

Sök
Sökfunktionen kan användas för att snabbt hitta ett specifikt objekt genom att ange namnet eller en del av namnet. Sökresultatet visas i beskrivningsfönstret.

Obs!

Du kan använda tangenterna för backsteg (bakåt) och blanksteg (framåt) istället för att klicka bakåt och framåt.

Tillbaka
Du kan återvända till den information som visades tidigare i beskrivningsfönstret genom att klicka på bakåt- eller framåtpilen.

Statussektion
Visar aktuell nod i navigeringsfönstret.

 

 

Programkontroller