FAQ

Tar ESET SysInspector bort skadlig kod?

ESET SysInspector kan i nuläget inte utföra några ändringar på datorer. Programmet har en ”skrivskyddad” funktion – det används för analys och inte för korrigering av skadlig kod. Om du behöver ett program mot skadlig kod kan du hämta en provversion av vår programvara här eller använda vårt kostnadsfria program ESET Online Scanner.

Behövs det administratörsbehörighet för att köra ESET SysInspector?

Även om det inte behövs administratörsbehörighet för att köra ESET SysInspector kan vissa av uppgifterna som programmet samlar in bara hämtas med ett administratörskonto. Om programmet körs av en standardanvändare eller en begränsad användare samlas färre uppgifter om operativsystemet in.

Skapar ESET SysInspector en loggfil?

ESET SysInspector kan skapa en loggfil med datorns konfiguration. Välj Arkiv > Spara logg i huvudmenyn om du vill spara en loggfil. Loggfilerna sparas i XML-format. Filerna sparas som standard i katalogen %ANVÄNDARPROFIL%\Mina dokument\ med formatet ”SysInspector-%DATORNAMN%-ÅÅMMDD-TTMM.XML”. Du kan ändra platsen och namnet innan du sparar loggfilen om du föredrar det.

Hur kan jag visa ESET SysInspector-loggfilen?

Om du vill visa en loggfil som har skapats av ESET SysInspector ska du köra programmet och välja Arkiv > Öppna logg i huvudmenyn. Du kan även dra och släppa loggfiler på ESET SysInspector-programmet. Om du ofta behöver visa loggfiler i ESET SysInspector rekommenderar vi att du skapar en genväg till filen SYSINSPECTOR.EXE på ditt skrivbord. Sedan kan du dra och släppa loggfiler på genvägsikonen för att visa dem.

Finns det någon specifikation tillgänglig för loggfilsformatet? Finns det ett SDK?

I det nuvarande läget finns det varken en specifikation för loggfilen eller ett SDK eftersom programmet fortfarande är under utveckling. När programmet har släppts kan vi eventuellt tillhandahålla dessa beroende på feedback och efterfrågan från kunder.

Hur utvärderar ESET SysInspector den risk som ett visst objekt utgör?

I de flesta fall tilldelar ESET SysInspector risknivåer till objekt (filer, processer, registernycklar osv.) med hjälp av åtskilliga heuristiska regler så att egenskaperna i varje objekt kan granskas och risken för skadlig aktivitet kan utvärderas. Med utgång från heuristiken kan objekt tilldelas en risknivå från ”1: Okej” (grönt) till ”9: Riskfyllt” (rött). I det vänstra navigeringsfönstret färgläggs sektionerna enligt den högsta risknivån som ett objekt i dem har tilldelats.

Betyder risknivån ”6: Okänt” (rött) att ett objekt är farligt?

Utvärderingarna som görs av ESET SysInspector betyder inte nödvändigtvis att ett objekt är skadligt. Den bedömningen bör göras av en säkerhetsexpert. ESET SysInspector har utformats för att tillhandahålla en snabb utvärdering för säkerhetsexperter så att de vet vilka objekt i ett system som de ska undersöka i mer detalj.

Varför ansluter ESET SysInspector till Internet när programmet körs?

Liksom många andra program signeras ESET SysInspector med ett digitalt signaturcertifikat för att underlätta kontrollen om programvaran har utgetts av ESET och att det inte har ändrats. Operativsystemet kontaktar en certifikatutfärdare för att kontrollera certifikatets giltighet och programvaruutgivarens identitet. Det här är en normal funktion för alla program på Microsoft Windows som är digitalt signerade.

Vad är Anti-Stealth-teknik?

Anti-Stealth-tekniken innebär att rootkit kan identifieras på ett effektivt sätt.
Om systemet angrips av skadlig kod som fungerar som ett rootkit utsätts användaren för risken att deras data skadas, förloras eller stjäls. Om inte ett speciellt verktyg mot rootkit används är det nästan omöjligt att identifiera rootkit.

 

FAQ