Genvägar

Följande tangentgenvägar kan användas i ESET SysInspector:

Arkiv  
Ctrl+O öppnar befintlig logg
Ctrl+S  sparar loggar som har skapats 
   
Skapa   
Ctrl+G standardkontroll av systemstatus
Ctrl+H utför en systemkontroll som även kan registrera känslig information (aktuellt användarnamn, datornamn, domännamn, aktuell användarbehörighet, miljövariabler och alla IP-adresser som översätts till domännamn) samt alla adresser som översätts till domännamn.
   
Objektfiltrering  
1, O okej, objekt från risknivån 1–9 visas
2 okej, objekt från risknivån 2–9 visas
3 okej, objekt från risknivån 3–9 visas
4, U okänt, objekt från risknivån 4–9 visas
5 okänt, objekt från risknivån 5–9 visas
6 okänt, objekt från risknivån 6–9 visas
7, B riskfyllt, objekt från risknivån 7–9 visas
8 riskfyllt, objekt från risknivån 8–9 visas
9 riskfyllt, objekt från risknivån 9 visas
- ökar risknivån
+ minskar risknivån
   
Visa  
Ctrl+3 visar fullständig information
Ctrl+2 visar information på medelnivå
Ctrl+1 visar grundläggande information
Backsteg flyttar ett steg tillbaka
Blanksteg flyttar ett steg framåt
Ctrl+W expanderar trädet
Ctrl+Q döljer undernoder i trädet
   
Andra kontroller  
Ctrl+T går till ett objekts ursprungliga plats när det har markerats i sökresultaten
Ctrl+P visar grundläggande information om ett objekt
Ctrl+A visar fullständig information om ett objekt
Ctrl+C kopierar det aktuella objektets träd
Ctrl+X kopierar objekt
Ctrl+B hittar information om markerade filer på Internet
Ctrl+L öppnar mappen där den markerade filen finns
Ctrl+R öppnar motsvarande post i Registereditorn
Ctrl+Z kopierar filens sökväg (om objektet hör till en fil)
Ctrl+F växlar till sökfältet
Ctrl+D stänger sökresultat
   
Jämföra  
Ctrl+Alt+O öppnar ursprunglig logg/jämförelselogg
Ctrl+Alt+R avbryter jämförelse
Ctrl+Alt+1 visar alla objekt
Ctrl+Alt+2 visar endast tillagda objekt, loggen visar objekt som finns i aktuell logg
Ctrl+Alt+3 visar endast borttagna objekt, loggen visar objekt som finns i föregående logg
Ctrl+Alt+4 visar endast ersatta objekt (inklusive filer)
Ctrl+Alt+5 visar endast skillnaderna mellan loggar
Ctrl+Alt+C visar jämförelse
Ctrl+Alt+N visar aktuell logg
Ctrl+Alt+P öppnar föregående logg
   
Övrigt  
F1 visar hjälpen
Alt+F4 stänger programmet
ALT+SKIFT+F4 stänger programmet utan att fråga

 

Genvägar