Kontroll för kommandoradsverktyget

ESET SysInspector stöder skapande av rapporter från kommandoraden med hjälp av nedanstående parametrar.

/gen
skapa en rapport direkt från kommandoraden utan att starta det grafiska användargränssnittet
/privacy
skapa en rapport utan känslig information
/zip 
spara resultatrapporten direkt på enheten i en komprimerad fil
/silent
blockera förloppsindikatorn när en rapport skapas
/help, /? 
visa information om användning av kommandoradsparametrar

Obs!

Om det finns ett mellanrum i namnet på filen/mappen ska det omges av citationstecken.

Exempel
Om du vill läsa in en angiven rapport direkt i webbläsaren ska du ange: SysInspector.exe  “c:\klientlogg.xml”
Om du vill skapa en rapport på en aktuell plats ska du ange: SysInspector.exe /gen
Om du vill skapa en rapport i en angiven mapp ska du ange: SysInspector.exe /gen=”c:\mapp\”
Om du vill skapa en rapport till en angiven fil/plats ska du använda: SysInspector.exe /gen=”c:\mapp\minnyalogg.xml”
Om du vill skapa en rapport utan känslig information direkt i en komprimerad fil ska du ange: SysInspector.exe /gen=”c:\minnyalogg.zip” /privacy /zip
Om du vill jämföra två loggar ska du ange: SysInspector.exe “aktuell.xml” “ursprunglig.xml”

 

Kontroll för kommandoradsverktyget