SysInspector som en del av ESET NOD32 Antivirus

Klicka på Verktyg > SysInspector för att öppna SysInspector i ESET NOD32 Antivirus. Hanteringssystemet i SysInspector-fönstret liknar det som används för genomsökningsloggar för datorn eller schemalagda aktiviteter. Alla åtgärder för systemavbildningar – skapa, visa, jämföra, ta bort och exportera – finns tillgängliga med en eller två musklickningar.

SysInspector-fönstret innehåller grundläggande information om de avbildningar som har skapats, som t.ex. tiden då avbildningen skapades, kort kommentar, namnet på användaren som skapade avbildningen samt avbildningsstatus.

Om du vill utföra någon av åtgärderna Jämför, Lägg till… eller Ta bort på avbildningarna ska du använda motsvarande knappar under listan över avbildningar i SysInspector-fönstret. Dessa alternativ finns även tillgängliga i kontextmenyn. Välj alternativet Vy i kontextmenyn för att visa den markerade systemavbildningen. Om du vill exportera den markerade avbildningen till en fil ska du högerklicka på den och välja Exportera…. Följande alternativ finns tillgängliga:

Jämför – gör det möjligt att jämföra två befintliga loggar. Denna åtgärd är användbar om du vill spåra ändringar mellan den nuvarande loggen och en äldre logg. Du måste välja två avbildningar som ska jämföras för att kunna använda det här alternativet.
Lägg till – skapar en ny post. Innan du skapar en ny post måste du ange en kort kommentar om den. Om du vill se förloppet i procent när den nuvarande avbildningen skapas ska du titta i kolumnen Status. Alla avbildningar som har slutförts markeras med statusvärdet Skapad.
Ta bort – tar bort poster från listan.
Visa – visar den markerade avbildningen. Du kan även dubbelklicka på den markerade posten för att visa den.
Exportera… – sparar den markerade posten i en XML-fil (även i en komprimerad version).

 

SysInspector som en del av ESET NOD32 Antivirus