Tjänsteskript

Tjänsteskript är ett verktyg som kan vara till hjälp för kunder som använder ESET SysInspector. Det används för att ta bort oönskade objekt från systemet.

Tjänsteskriptet gör det möjligt för användaren att exportera hela SysInspector-loggen eller markerade delar i den. När loggen har exporterats kan du markera oönskade objekt som ska tas bort. Sedan kan du köra den ändrade loggen för att ta bort markerade objekt.

Tjänsteskriptet är lämpligt för avancerade användare som har tidigare erfarenhet av att diagnosticera problem i systemet. Okvalificerade ändringar kan leda till att operativsystemet inaktiveras.

Exempel:
Om du misstänker att datorn har infekterats av ett virus som inte har upptäckts av antivirusprogrammet ska du följa instruktionerna nedan.

  • Kör ESET SysInspector för att skapa en ny avbildning av systemet.
  • Markera alla objekt genom att markera det första objektet i sektionen till vänster (i trädstrukturen), trycka på Ctrl och sedan markera det sista objektet. Släpp Ctrl.
  • Högerklicka på de markerade objekten och välj alternativet Exportera till tjänsteskript i kontextmenyn.
  • De markerade objekten exporteras till en ny logg.
  • Följande steg är det viktigaste i hela proceduren: Öppna den nya loggen och ändra attributet – till + för alla objekt som du vill ta bort. Kontrollera att du inte markerar några objekt som behövs för att systemet ska fungera korrekt.
  • Öppna ESET SysInspector, klicka på Arkiv > Kör tjänsteskript och ange sökvägen till skriptet.
  • Klicka på OK för att köra skriptet.

 

Tjänsteskript