Arbeta med ESET SysRescue

För att cd:n/dvd:n/USB-enheten för återställning ska fungera effektivt måste du se till att datorn startar från ESET SysRescue-startmediet. Startordningen kan ändras i BIOS. Alternativt kan du anropa startmenyn under datorns startrutin – vanligtvis en av knapparna F9–F12 beroende på datorns moderkort/BIOS.

När datorn startats kommer ESS/ENA att starta. Eftersom ESET SysRescue endast används i specifika situationer behövs inte vissa skyddsmoduler och programfunktioner i ESS/ENA; listan över dessa kan begränsas till Genomsökning av datorn, Uppdatera, samt vissa avdelningar under Inställningar. Möjligheten att uppdatera virussignaturdatabasen är den viktigaste funktionen i ESET SysRescue. Vi rekommenderar att du uppdaterar programmet innan en Genomsökning av datorn startas.

 

Arbeta med ESET SysRescue