Skapa en återställnings-cd

Om minimikraven för att skapa en ESET SysRescue-cd (ESR) uppfylls är detta en ganska enkel uppgift att utföra. För att starta ESR-guiden: klicka på Start > Program > ESET > ESET NOD32 Antivirus > ESET SysRescue.

Guiden kontrollerar först om Windows AIK och en lämplig enhet finns, så att ett startmedium kan skapas.

I nästa steg väljer du det målmedium där ESR ska finnas. Förutom att välja cd/dvd/USB kan du välja att spara ESR i en ISO-fil. Du kan bränna ISO-avbildningen på cd/dvd vid ett senare tillfälle eller använda den på något annat sätt (t.ex. i en virtuell miljö som VmWare eller Virtualbox).

När du angett alla parametrar kommer du att se en sammanställning/förhandsvisning i sista steget av ESET SysRescue-guiden. Kontrollera parametrarna och starta sammanställningen. Följande alternativ finns tillgängliga:

Mappar
ESET Antivirus
Avancerat
Startbar USB-enhet
Bränning

 

Skapa en återställnings-cd