Anpassad

Den anpassade installationen är utformad för användare som har erfarenhet av att finjustera program och som vill ändra avancerade inställningar under installationen.

Det första steget är att välja en plats för installationsmappen. Som standard installeras programmet i mappen C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\. Om du vill byta plats klickar du på Bläddra….

Nästa steg är att ange användarnamn och lösenord. Det här steget är samma som vid en typisk installation.

Det följande steget gäller konfiguration av Internet-anslutningen. Om du ansluter till Internet via en telefonlinje markerar du alternativet Jag ansluter till Internet med en fjärranslutning (modem). Annars lämnar du det här alternativet avmarkerat.

Proxyserver
En korrekt konfigurerad proxyserver är viktigt för att programuppdateringarna ska fungera ordentligt. Om du inte vet om en proxyserver används för att ansluta till Internet markerar du Jag är inte säker på om Internetanslutningen använder en proxyserver. Använd samma inställningar som Internet Explorer (rekommenderas). Om du inte använder någon proxyserver markerar du det motsvarande alternativet.

, om du använder en proxyserver markerar du Jag använder en proxyserver. Om du har markerat det sista alternativet konfigurerar du inställningarna för proxyserver i nästa fönster. Ange IP- eller URL-adressen för proxyservern i fältet Adress. I fältet Port kan du ange den port där proxyservern accepterar anslutningar (3128 som standard). Om autentisering krävs för proxyservern måste ett giltigt användarnamn och lösenord anges för att ge åtkomst till proxyservern. Du kan också kopiera inställningarna för proxyservern från Internet Explorer om du vill. Detta gör du genom att klicka på Verkställ och sedan bekräfta inställningarna.

Gå vidare till nästa steg, konfiguration av automatisk uppdatering av programkomponenter för ESET NOD32 Antivirus. Detta är i princip en programuppgradering. Du kan komma åt de avancerade inställningarna genom att klicka på Ändra. Om du inte vill att programkomponenterna ska uppdateras markerar du Uppdatera aldrig programkomponenter. Med alternativet Fråga innan programkomponenter hämtas visas ett bekräftelsefönster för hämtning av programkomponenter. Om du vill aktivera automatisk uppgradering av programkomponenter markerar du alternativet Utför uppdatering av programkomponenter om det är tillgängligt.

Nästa steg i installationsprocessen är att ange ett lösenord för att skydda programparametrarna. Välj ett lösenord som du vill skydda programmet med. Skriv lösenordet en gång till för att bekräfta det, vilket förhindrar eventuella misstag.

Stegen konfiguration av ThreatSense.Net Early Warning System och detektering av potentiellt oönskade program är samma som vid en typisk installation.

I det sista steget visas ett fönster där du ombeds att bekräfta installationen.

 

 

 

Anpassad