Typisk

En typisk installation rekommenderas för de användare som vill installera ESET NOD32 Antivirus med de mest typiska inställningarna. Programmets standardinställningar ger ett maximalt skydd, vilket passar utmärkt för mindre avancerade användare som inte vill göra detaljerade inställningar.

Det första och mycket viktiga steget är att ange användarnamn och lösenord för automatisk uppdatering av programmet. Den automatiska uppdateringen spelar en viktig roll när det gäller att konstant skydda systemet.

Ange ditt Användarnamn och Lösenord, d.v.s. de autentiseringsuppgifter du erhöll efter köpet eller registreringen av produkten, i motsvarande fält. Om du inte har något användarnamn och lösenord för tillfället väljer du alternativet Ange uppdateringsparametrar senare. Autentiseringsuppgifterna kan anges senare direkt i programmet.

Nästa steg i installationen är konfiguration av ThreatSense.Net Early Warning System. ThreatSense.Net Early Warning System hjälper till att säkerställa att ESET alltid har den senaste informationen om nya infiltreringar, vilket möjliggör ett snabbt skydd för kundernas datorer. Systemet medger att nyupptäckta hot skickas till ESETs viruslaboratorium, där de analyseras, bearbetas och läggs till i virussignaturdatabaserna.

Du kan aktivera den här funktionen genom att markera kryssrutan Aktivera ThreatSense.Net Early Warning System. Klicka på Avancerade inställningar om du vill ändra inställningarna för att skicka misstänkta filer.

Nästa steg i installationsprocessen är konfiguration av skyddet mot potentiellt oönskade program. Potentiellt oönskade program är kanske inte menade att vara skadliga, men de kan ändå påverka operativsystemets prestanda på olika sätt. Sådana program kräver vanligtvis ditt godkännande för att kunna installeras. Detta beror på att de ofta utgör en del av installationen för andra program och därför kan vara svåra att upptäcka. Installation av potentiellt oönskade program kan ofta ha en negativ inverkan på operativsystemet.

Om du vill att ESET NOD32 Antivirus ska identifiera den här typen av hot markerar du alternativet Aktivera detektering av potentiellt oönskade program. Du rekommenderas att aktivera det här alternativet.

Det sista steget i en typisk installation är att bekräfta installationen genom att klicka på knappen Installera.

 

Typisk