Användargränssnittets utformning

Huvudfönstret i ESET NOD32 Antivirus är uppdelat i två delar. I den smalare vänstra delen finns den användarvänliga huvudmenyn. Den högra sidan av fönstret är främst avsedd för att visa information och innehållet beror på vad som väljs i menyn till vänster.

Här följer en beskrivning av alternativen på huvudmenyn till vänster.

Skyddsstatus – information om skyddsstatus i ESET NOD32 Antivirus i ett användarvänligt format. När det avancerade läget är aktiverat visas status för alla skyddsmoduler. Du kan visa aktuell status för en modul genom att klicka på den.

Genomsökning av datorn – här kan användaren konfigurera och starta en genomsökning av datorn.

Uppdatering – välj det här alternativet för att öppna uppdateringsmodulen som hanterar programuppdateringar.

Inställningar – här finns tre undermenyer där ytterligare menyer kan öppnas. Undermenyerna gäller inställningar för antivirusskydd, personlig brandvägg och antispammodul.

Verktyg – med den här knappen kan du visa loggfiler, Karantän samt konfigurera Schemaläggaren (den här menyn är endast tillgänglig i avancerat läge).

Hjälp och support – öppnar ett formulär som kan användas för att skicka frågor direkt till ESET. Här kan du också komma åt hjälpsidor, artiklar i kunskapsbasen och ESET:s webbplats.

Du kan växla mellan Standardläge och Avancerat läge i användargränssnittet för ESET NOD32 Antivirus. Använd länken Ändra längst ned i vänstra hörnet av huvudfönstret i ESET NOD32 Antivirus om du vill växla mellan lägena. Klicka på den här länken och välj önskat visningsläge. Om du vill växla visningsmenyn kan du även gå till menyn längst upp till höger och klicka på Användargränssnitt > Avancerat läge/Standardläge (den här menyn är endast tillgänglig i avancerat läge).

Nod32 ea simple mode Användargränssnittets utformning

I standardläget kan du komma åt de funktioner som krävs för vanligt förekommande åtgärder. Här visas inga av de avancerade alternativen.

Nod32 ea page advanced settings Användargränssnittets utformning

I det avancerade läget aktiveras alternativet Verktyg i huvudmenyn. Med alternativet Verktyg kan du komma åt Schemaläggaren och Karantän, visa loggfilerna för ESET NOD32 Antivirus samt skapa en avbildning av systemet med ESET SysInspector.

 

Användargränssnittets utformning