Inställning av proxyserver

Om anslutningen till Internet går via en proxyserver på ett system som använder ESET NOD32 Antivirus måste detta anges under avancerade inställningar. Du kan komma åt de globala inställningarna genom att välja Inställningar i huvudmenyn och därefter klicka på Konfigurera proxyserver… I konfigurationsfönstret kan du ange adress och port för proxyservern tillsammans med dess autentiseringsuppgifter.

Obs!

Alternativen för proxyserver kan vara olika för olika uppdateringsprofiler. I så fall konfigurerar du i stället proxyservern under Avancerade uppdateringsinställningar.

Om informationen inte finns tillgänglig kan användaren inleda ett försök att identifiera proxyserverinställningarna för ESET NOD32 Antivirus automatiskt. Detta gör du genom att klicka på Detektera proxyserver.

Nod32 ea proxy server Inställning av proxyserver

 

Inställning av proxyserver