Inställning av uppdateringar

Att uppdatera virussignaturdatabasen och programkomponenterna är avgörande för att få ett heltäckande skydd mot skadlig kod. Var noggrann vad gäller inställning och genomförande av uppdateringarna. Välj alternativet Uppdatering i huvudmenyn. Då visas uppdateringsfönstret till höger på skärmen. Kontrollera om det finns någon ny uppdatering av databasen genom att klicka på Uppdatera virussignaturdatabasen. Ange användarnamn och lösenord… leder till en dialogruta där du ska fylla i det användarnamn och lösenord som du har fått från ESET.

Om du angav användarnamn och lösenord under installationen av ESET NOD32 Antivirus (rekommenderas) blir du inte uppmanad att ange dem här.

Nod32 ea update main Inställning av uppdateringar

I fönstret Avancerade inställningar (tryck på F5 för att öppna det) finns andra mer detaljerade uppdateringsalternativ. Alternativet Uppdateringsserver ska ha inställningen Välj automatiskt. I det här avsnittet finns knappen Inställningar…. Genom att klicka på den kan du konfigurera avancerade uppdateringsalternativ, bland annat uppdateringsläge, proxyserveråtkomst, åtkomst till uppdateringar på en lokal server samt kopieskapande (i ESET NOD32 Antivirus Business Edition).

Nod32 ea config update source Inställning av uppdateringar

 

Inställning av uppdateringar