Maskar

En datormask är ett program som innehåller skadlig kod och som attackerar värddatorer och sprider sig via ett nätverk. Den huvudsakliga skillnaden mellan ett virus och en mask är att maskar själva kan sprida sig och flytta runt i ett nätverk. De är inte beroende av värdfiler (eller startsektorer).
Maskar sprider sig med hjälp av e-postmeddelanden eller nätverkspaket. Ur denna synvinkel finns det två kategorier av maskar:

  • e-postmaskar – sprider sig till e-postadresser i användarens kontaktlista, och

  • nätverksmaskar – utnyttjar sårbarheter i säkerheten hos olika program.

Maskar är därför mer livskraftiga än datorvirus. På grund av Internets tillgänglighet kan de spridas över hela världen inom några timmar från det att de släpps – i vissa fall räcker det med några minuter. Denna förmåga att snabbt sprida sig själva gör maskar farligare än andra typer av skadlig programvara, som exempelvis virus.
En mask som har aktiverats på en dator kan orsaka ett antal olika problem: den kan ta bort filer, försämra datorns prestanda och till och med inaktivera vissa program. Sättet som maskar fungerar på gör det möjligt för dem att bli transportmedel för andra typer av infiltreringar.
Om datorn har infekterats av en mask rekommenderas det att du tar bort infekterade filer, eftersom de troligen innehåller skadlig kod.

Exempel på välkända maskar är: Lovsan/Blaster, Stration/Warezov, Bagle och Netsky.

Maskar