Spionprogram

Den här kategorin innehåller alla program som skickar privat information utan att användaren är medveten om det eller har gett sin tillåtelse. Programmen använder funktioner för spårning till att skicka olika typer av statistiska data, till exempel en lista med besökta webbplatser, e-postadresser från användarens kontaktlista eller en lista med utförda tangenttryckningar.

Författarna till spionprogram hävdar att dessa tekniker har som mål att ta reda på mer om användarnas behov och intressen för att på så sätt möjliggöra bättre riktade annonser. Problemet är att det inte finns någon tydlig gräns mellan användbara och skadliga program och att det inte går att vara säker på att informationen inte kommer att missbrukas. Data som hämtas med hjälp av spionprogram kan innehålla lösenord, PIN-koder, bankkontonummer och så vidare. Skapare av program skickar ofta med spionprogram tillsammans med en gratisversion av programmet för att tjäna pengar eller för att göra det önskvärt att betala för programmet. Ofta informeras användarna om förekomsten av spionprogram under installationen så att de får en anledning att uppgradera till en betald version utan spionprogrammet.

Exempel på välkända gratisprodukter som levereras tillsammans med spionprogram är klientprogram för P2P-nätverk (serverlösa nätverk). Spyfalcon och Spy Sheriff (och många andra) tillhör en specifik underkategori av spionprogram – de utger sig för att vara antispionprogram men är i själva verket spionprogram själva.
Om en fil har identifierats som spionprogram på datorn rekommenderas det att du tar bort den, eftersom den troligen innehåller skadlig kod.

Spionprogram