Virus

Ett datorvirus är en infiltrering som skadar befintliga filer på datorn. Virus har fått sitt namn efter biologiska virus, eftersom de sprider sig mellan olika datorer på ungefär samma sätt.
Datorvirus angriper huvudsakligen körbara filer och dokument. Ett virus sprider sig genom att lägga till sin “kropp” till slutet av en målfil. I korthet fungerar ett datorvirus så här: när den infekterade filen körs aktiverar viruset sig självt (innan originalprogrammet aktiveras) och utför den fördefinierade uppgiften. Först därefter körs ursprungsprogrammet. Ett virus kan inte infektera en dator om inte en användare (antingen medvetet eller omedvetet) själv kör eller öppnar det skadliga programmet.

Hur aktiva och allvarliga datorvirus är kan variera. Vissa av dem är extremt farliga eftersom de avsiktligt kan ta bort filer från en hårddisk. Å andra sidan finns det virus som inte orsakar någon verklig skada. De är endast avsedda att irritera användaren och demonstrera författarnas tekniska kunskaper.

Det är viktigt att tänka på att virus (jämfört med trojanska hästar och spionprogram) blir mer och mer sällsynta, eftersom skapare av skadlig programvara inte tjänar några pengar på dem. Termen “virus” används ofta felaktigt som beteckning på alla typer av infiltreringar. För närvarande håller detta på att rättas till och den nya och mer korrekta termen “skadlig programvara” används i stället.
Om datorn har infekterats av ett virus är det nödvändigt att återställa infekterade filer till ursprungsläget, med andra ord att rensa dem med hjälp av ett antivirusprogram.

Exempel på virus: OneHalf, Tenga och Yankee Doodle.

Virus