Inställning av uppdateringar

Avsnittet med inställningar för uppdatering anger information för uppdateringskällan, t.ex. uppdateringsservrar och autentiseringsdata för servrarna. Som standard är fältet Uppdateringsserver inställt på Välj automatiskt. Det värdet ser till att uppdateringsfiler hämtas från ESET:s uppdateringsservrar och tar samtidigt hänsyn till nätverkstrafikbelastning till enskilda uppdateringsservrar. Inställningsalternativen för uppdatering finns tillgängliga från Avancerade inställningsalternativ under Uppdatera.

Nod32 ea config update source Inställning av uppdateringar

De befintliga uppdateringsservrarna finns på rullgardinsmenyn under Uppdateringsserver. Om du vill lägga till en ny uppdateringsserver klickar du på Redigera i avsnittet Uppdateringsinställningar för vald profil och sedan på knappen Lägg till.

Autentiseringen för uppdateringsservrarna sker med det Användarnamn och Lösenord som ESET skapade och skickade till dig efter att du köpte produktlicensen.

 

Inställning av uppdateringar