Ansluta till LAN

Varning

När alternativet Aktuell användare eller Angiven användare har aktiverats kan ett fel uppstå om programidentiteten ändras till önskad användare. Därför rekommenderar vi att uppgifterna om LAN-autentisering förs in i huvudavsnittet för uppdateringsinställningar. I avsnittet för uppdateringsinställningar ska autentiseringsuppgifterna anges på följande sätt: domän_namn\användare (om det är en arbetsgrupp, ange arbetsgrupp_namn\namn) och användarens lösenord. Då krävs ingen autentisering vid uppdatering från HTTP-versionen av den lokala servern.

Vid uppdatering från en lokal server med ett NT-baserat operativsystem, krävs som standard autentisering för varje nätverksanslutning. I de flesta fall har ett lokalt systemkonto inte tillräcklig behörighet till speglingsmappen (som innehåller kopior av uppdateringsfiler). Om så är fallet ska du ange användarnamn och lösenord i avsnittet uppdateringsinställningar eller ange ett konto under vilket programmet kan komma åt speglingen av uppdateringsservern.
Du konfigurerar ett sådant konto genom att växla till fliken LAN.  I avsnittet Anslut till LAN som finns alternativen Systemkonto (standard), Aktuell användare och Angiven användare.

Nod32 ea config update lan Ansluta till LAN

Markera alternativet Systemkonto så att systemkontot används för autentisering. I vanliga fall utförs ingen autentisering om inga autentiseringsuppgifter har angetts i huvudavsnittet för uppdateringsinställningar.
Kontrollera att programmet autentiserar sig med hjälp av det aktuella användarkontot genom att välja Aktuell användare. Denna lösning innebär att programmet inte kan ansluta till uppdateringsservern om ingen användare är inloggad.
Välj Angiven användare om du vill att programmet ska använda ett visst användarkonto för autentisering.

Standardalternativet för LAN-anslutning är Systemkonto.

Ansluta till LAN