Proxyserver

Proxyserveralternativ för uppdateringsprofilen. Inställningsalternativen finns i avsnittet Avancerade uppdateringsinställningar i grenen Uppdatera i trädstrukturen för avancerade inställningar. Klicka på knappen Inställningar bredvid Avancerade uppdateringsinställningar och klicka på fliken HTTP-proxy. På den här nivån inställningsalternativ för proxyserver på fliken HTTP-proxy kan du välja ett av följande tre alternativ:

  • Använd globala inställningar för proxyserver
  • Använd inte proxyserver
  • Anslutning via en proxyserver (anslutningen definieras av anslutningsegenskaperna)

Om du använder alternativet Använd globala inställningar för proxyserver används alla konfigurationsalternativ för proxyserver som redan angetts i grenen Övrigt > Proxyserver i trädet med avancerade inställningar för ESET NOD32 Antivirus.

Nod32 ea config update connection Proxyserver

Välj Använd inte proxyserver om du vill ställa in att ingen proxyserver ska användas vid uppdatering av ESET NOD32 Antivirus.

Välj Anslutning via en proxyserver om du vill använda en proxyserver vid uppdatering av ESET NOD32 Antivirus. I så fall måste du göra ytterligare inställningar: proxyserveradressen, kommunikationsport samt användarnamn och lösenord för proxyservern vid behov.
Det här alternativet används när proxyservern som används till att uppdatera ESET NOD32 Antivirus skiljer sig från den globalt angivna proxyservern. Alternativet används också om proxyservern inte är globalt inställd men uppdateringsmodulen i ESET NOD32 Antivirus ansluter via en proxyserver.
Standardalternativet för proxyservern är Använd globala inställningar för proxyserver.

Proxyserver