Uppdateringsläge

Fliken Uppdateringsläge innehåller alternativ för programkomponentuppdateringen.

I avsnittet Uppdatering av programkomponenter visas tre alternativ:    

  • Uppdatera aldrig programkomponenter
  • Uppdatera alltid programkomponenter
  • Fråga innan programkomponenter hämtas

Om du väljer alternativet Uppdatera aldrig programkomponenter hämtas inte nya uppdateringar av programkomponenter efter att ESET utger dem, och ingen uppdatering av programkomponenter görs på datorn. Alternativet Uppdatera alltid programkomponenter betyder att programkomponentuppdateringarna utförs varje gång en ny uppdatering finns tillgänglig på ESET:s uppdateringsservrar, och att programkomponenterna uppgraderas till den hämtade versionen. Om du väljer det tredje alternativet, Fråga innan programkomponenter hämtas, om du vill att programmet ska be dig bekräfta att programkomponentuppdateringar ska hämtas när de finns tillgängliga. I så fall visas en dialogruta med information om de tillgängliga programkomponentuppdateringarna och du kan välja att bekräfta eller neka installationen. Om du bekräftar hämtas uppdateringarna och de nya programkomponenterna installeras sedan.
Standardalternativet för uppdatering av programkomponenter är Fråga innan programkomponenter hämtas.

Nod32 ea config update mode Uppdateringsläge

Efter att en programkomponentuppdatering har installerats måste du starta om datorn för att alla moduler ska fungera korrekt. I avsnittet Starta om efter uppgradering av programkomponenter kan du välja något av följande tre alternativ:

  • Starta aldrig om datorn
  • Erbjud omstart av datorn vid behov
  • Starta om datorn utan meddelande vid behov

Standardalterantivet för omstart är Erbjud omstart av datorn vid behov. Vilka alternativ för programkomponentuppdateringar på fliken Uppdateringsläge som passar bäst varierar mellan olika datorer, eftersom inställningarna görs där. Lägg märke till att det finns skillnader mellan arbetsstationer och servrar. Om du startar om servern automatiskt efter en programuppgradering kan du orsaka allvarliga skador.

Uppdateringsläge