Skapa uppdateringsaktiviteter

Du kan starta uppdateringar manuellt genom att välja alternativet Uppdatera virussignaturdatabasen i informationsfönstret som visas efter att du klickar på alternativet Uppdagtera.

Du kan också köra uppdateringar som schemalagda uppgifter. Du ställer in schemalagda uppgifter under Verktyg > Schemaläggare. Som standard är följande aktiviteter aktiverade i ESET NOD32 Antivirus:

  • Vanlig automatisk uppdatering
  • Automatisk uppdatering efter modemuppkoppling
  • Automatisk uppdatering efter inloggning

Du kan ändra alla de nämnda uppdateringsaktiviteterna så att de passar dina behov. Förutom standardaktiviteterna kan du också skapa nya uppdateringsaktiviteter med en användardefinierad konfiguration. Mer information om att skapa och konfigurera uppdateringsaktiviteter finns i kapitlet Schemaläggare.

Skapa uppdateringsaktiviteter