Användargränssnitt

Användaren kan ändra konfigurationsalternativen för gränssnittet i ESET NOD32 Antivirus och på så vis anpassa arbetsmiljön efter sina behov.

Konfigurationsalternativen för gränssnittet i ESET NOD32 Antivirus är tillgängliga från Avancerade inställningar (F5) > Användargränssnitt.

I avsnittet Element i användargränssnitt kan användarna växla till Avancerat läge. I Avancerat läge finns detaljinställningar och ytterligare kontroller för ESET NOD32 Antivirus.

Det grafiska gränssnittet bör inaktiveras om det påverkar datorns prestanda negativt eller orsakar andra problem. Användare med nedsatt syn bör också inaktivera det grafiska gränssnittet eftersom det kan krocka med specialprogram för uppläsning av text som visas på skärmen.

Du inaktiverar startbilden för ESET NOD32 Antivirus genom att avmarkera alternativet Visa startbild vid uppstart.

Längst upp på skärmbilden ESET NOD32 Antivirus finns en standardmeny som kan vara aktiverad eller inaktiverad beroende på alternativet Använd standardmeny.
Om alternativet Visa verktygstips har markerats visas en kort beskrivning om du håller muspekaren över ett alternativ. Alternativet Ange aktivt kontrollelement gör att det element som befinner sig under muspekarens aktiva yta markeras.

I avsnittet Effekter kan användaren ändra element i det grafiska gränssnittet. Det främsta alternativet är att använda animerade kontroller och öka eller minska animeringshastigheten. Det går även att aktivera användning av animerade ikoner när man genomför olika uppgifter. Om du vill att programmet ska avge en varningssignal om en viktig händelse inträffar ska du använda alternativet Använd ljudsignal.

 

Användargränssnitt