Varningar och meddelanden

I inställningsavsnittet Varningar och meddelanden under Användargränssnitt kan du konfigurera hur varningar och systemmeddelanden ska hanteras i ESET NOD32 Antivirus.

Det första alternativet är Visa varningar. Om du avmarkerar alternativet visas inga varningar. Detta är endast lämpligt för ett mycket begränsat antal situationer. Vi rekommenderar att alternativet förblir markerat (aktiverat).

Om du vill att meddelandefönster ska stängas automatiskt efter en viss tid ska du markera alternativet Stäng meddelanderutor automatiskt efter (sek.). Om användaren inte själv stänger varnings- och meddelandefönster stängs de efter angiven tid.

Meddelanden på skrivbordet och tipsbubblor är bara informativa. De kräver ingen åtgärd från användaren. De visas längst ned till höger på skärmen. Du aktiverar meddelanden på skrivbordet genom att markera alternativet Visa meddelanden på skrivbordet. Mer detaljerade alternativ – hur länge meddelandena ska visas och fönstrens genomskinlighet – kan du ändra genom att klicka på knappen Konfigurera meddelanden…. Du kan förhandsgranska hur meddelandena kommer att se ut genom att klicka på knappen Förhandsgranska. Du ändrar hur länge tipsbubblor visas med alternativet Visa tipsbubblor i aktivitetsfältet (i sek.).

Nod32 ea config alert Varningar och meddelanden

I den nedre delen av inställningsfönstret Varningar och meddelanden finns alternativet Visa endast meddelanden som kräver användarinteraktion. Med det här alternativet kan du aktivera/inaktivera visning av varningar och meddelanden som inte kräver någon åtgärd från användaren. Den sista funktionen i avsnittet anger adresser för meddelanden i ett system med flera användare. I fältet På system med flera användare ska meddelanden visas på följande användares skärm: kan användaren ange vem som ska ta emot viktiga meddelanden från ESET NOD32 Antivirus. I vanliga fall är detta system- eller nätverksadministratören. Alternativet är användbart på i synnerhet terminalservrar, under förutsättning att alla systemmeddelanden skickas till administratören.

 

Varningar och meddelanden