Fjärradministration

Fjärradministration är ett kraftfullt verktyg som används för att upprätthålla säkerhetsprinciper och få en översikt över säkerhetshanteringen i nätverket. Det är särskilt användbart i större nätverk. Med fjärradministration höjs inte bara säkerhetsnivån, utan verktyget gör det också enklare att administrera ESET NOD32 Antivirus på klientdatorer.
Dialogrutan för fjärradministration är tillgänglig från huvudskärmbilden i ESET NOD32 Antivirus. Klicka på Inställningar > Ange hela trädet för avancerade inställningar > Övrigt > Fjärradministration.

I inställningsfönstret kan du aktivera fjärradministrationsläget genom att markera kryssrutan Anslut till Fjärradministratörserver. Då blir följande alternativ tillgängliga:

  • Serveradress nätverksadressen till den server där fjärradministrationsservern är installerad.
  • Port – fältet innehåller en fördefinierad serverport för anslutning. Vi rekommenderar att du inte ändrar den fördefinierade portinställningen 2222.
  • Intervall mellan anslutningar till servern (min.): – Det här alternativet anger med vilken frekvens ESET NOD32 Antivirus ska anslutas till ERA-servern för sändning av data. Informationen skickas alltså med de tidsintervall som anges här. Om värdet är 0 skickas information var 5 sekund.
  • Autentisering krävs för fjärradministratörservern Här kan du ange ett lösenord för att ansluta till fjärradministratörsservern om så krävs.

Klicka på OK om du vill bekräfta ändringarna och tillämpa inställningarna. De används i ESET NOD32 Antivirus till att ansluta till fjärrservern.

 

Fjärradministration