Karantän

Karantänens huvudsakliga uppgift är att säkert lagra infekterade filer. De filer som inte kan rensas, som det inte är lämpligt att ta bort eller som inte upptäcks av antivirusskyddet bör sättas i karantän.
Användaren kan själv välja vilka filer som ska sättas i karantän. Det rekommenderas om en fil uppträder misstänkt men inte upptäcks av antivirusskannern. Filer i karantän kan skickas till ESET:s viruslaboratorier för analys.

Nod32 ea page quarantine Karantän

Filer som lagras i karantänmappen kan visas i en tabell med uppgifter om datum och tid för karantänen, sökvägen till den infekterade filens originalplats, storleken i byte, orsak (anges av användaren …) och antalet hot (t.ex. om det är ett arkiv med flera infiltreringar).

Karantän