Återställa från karantänen

Varning

När du har återställt filer från karantänen måste de genomsökas så att eventuell skadlig kod kan identifieras.

Filer som satts i karantän kan återställas till de platser de tagits bort från. Använd funktionen Återställ för detta ändamål. Den är tillgänglig från kontextmenyn som visas när du högerklickar på en fil i karantänfönstret. På kontextmenyn finns också alternativet Återställ till. Med det kan du återställa en fil till en annan plats än den som filen tagits bort ifrån. Alternativet Återställ och exkludera från genomsökning på kontextmenyn används för att undanta filen från genomsökning efter det rapporterade hotet. Själva filen återställs till sin ursprungliga plats. Den aktuella filen kommer inte längre kommer att genomsökas baserat på det specifika hotet, men den kommer inte att undantas från normal genomsökning. Om filen infekteras med annan skadlig kod vid ett senare tillfälle kommer denna skadliga kod att detekteras av antivirusmodulen. Den här typen av undantag kan endast användas för vissa typer av infiltrationer.

Obs!

Om programmet av misstag satt en ofarlig fil i karantän ber vi dig undanta den filen från genomsökning efter att du har återställt den, samt skicka filen till ESET:s tekniska support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återställa från karantänen