Sätta filer i karantän

Programmet placerar automatiskt filer som tas bort i karantän (om inte användaren har avmarkerat detta alternativ i varningsfönstret). Användaren kan om så önskas placera valfri misstänkt fil i karantän med hjälp av alternativet Lägg till. I detta fall flyttas inte originalfilen från ursprungsplatsen. Kontextmenyn kan även användas för detta ändamål – högerklicka i karantänfönstret och välj alternativet Lägg till.

 

Sätta filer i karantän