Skicka en fil från karantänen

Om du sätter en misstänkt fil som inte har upptäckts av programmet i karantän, eller om en fil felaktigt bedöms vara infekterad (t.ex. genom heuristisk analys av koden) och därför sätts i karantän, ber vi dig skicka filen till ESET:s viruslaboratorium. Du skickar en fil från karantänen genom att högerklicka på den och välja Skicka in för analys från kontextmenyn.

Skicka en fil från karantänen