Kommandorad

Du kan starta antivirusmodulen i ESET NOD32 Antivirus via kommandoraden, antingen manuellt (med kommandot ecls) eller med en kommandofil (.bat).

Du kan använda följande parametrar och växlar när du kör genomsökning från kommandoraden:

Allmänna alternativ:   
–help visa hjälp och avsluta
–version visa versionsinformation och avsluta
–base-dir=MAPP läs in moduler från MAPP
–quar-dir=MAPP karantän MAPP
–aind visa aktivitetsindikator
–auto genomsök alla hårddiskar i rensningsläge
   
Mål:  
–files genomsök filer (standard)
–no-files genomsök inte filer
–boots genomsök startsektorer (standard)
–no-boots genomsök inte startsektorer
–arch genomsök arkiv (standard)
–no-arch genomsök inte arkiv
–max-archive-level=NIVÅ maxNIVÅ för kapslade arkiv
–scan-timeout=GRÄNS genomsök arkiv i max GRÄNS sekunder. Om genomsökningstiden når denna gräns stoppas genomsökningen av arkivet och genomsökningen fortsätter till nästa fil
–max-arch-size=STORLEK genomsök endast de första STORLEK byte i arkiv (standard 0 = obegränsat)
–mail genomsök e-postfiler
–no-mail genomsök inte e-postfiler
–sfx genomsök självuppackande arkiv
–no-sfx genomsök inte självuppackande arkiv
–rtp genomsök internt packade filer
–no-rtp genomsök inte internt packade filer
–exclude=MAPP undanta MAPP från genomsökning (exempel där flera mappar utesluts: –exclude <första>,<andra>,…)
–subdir genomsök undermappar (standard)
–no-subdir genomsök inte undermappar
–max-subdir-level=NIVÅ maxNIVÅ för kapslade undermappar (standard 0 = obegränsat)
–symlink följ symboliska länkar (standard)
–no-symlink hoppa över symboliska länkar
–ext-exclude=TILLÄGG undanta TILLÄGG avgränsade med kolon från genomsökning
   
Metoder:   
–adware genomsök efter reklam-/spionprogram/andra hot
–no-adware genomsök inte efter reklam-/spionprogram/andra hot
–unsafe sök efter potentiellt farliga program
–no-unsafe sök inte efter potentiellt farliga program
–unwanted sök efter potentiellt oönskade program
–no-unwanted sök inte efter potentiellt oönskade program
–pattern använd signaturer
–no-pattern använd inte signaturer
–heur aktivera heuristik
–no-heur inaktivera heuristik
–adv-heur aktivera Avancerad heuristik
–no-adv-heur inaktivera Avancerad heuristik
   
Rensning:   
–action=ÅTGÄRD utför ÅTGÄRD på infekterade objekt. Tillgängliga åtgärder: ingen, rensa, fråga
–quarantine kopiera infekterade filer till karantän (kompletterar ÅTGÄRD)
–no-quarantine kopiera inte infekterade filer till karantän
   
Loggar:   
–log-file=FIL logga utmatning till FIL
–log-rewrite skriv över utmatningsfilen (standard – lägg till)
–log-all logga även rena filer
–no-log-all logga inte rena filer (standard)

Möjliga slutkoder för genomsökningen:

Obs!

Slutoder som överskrider 100 betyder att filen inte har genomsökts och därför kan vara infekterad.

0 – inget hot hittades
1 – ett hot hittades och rensades bort
10 – vissa filer kunde inte genomsökas (kan vara hot)
50 – hot hittades
100 – annat fel

 

Kommandorad