Loggfiler

Loggfilerna innehåller information om viktiga programhändelser och ger en översikt över upptäckta hot. Loggning utgör ett viktigt verktyg vid systemanalys, upptäckt och utvärdering av problem och risker samt felsökning. Loggning sker aktivt i bakgrunden utan att användaren behöver göra något. Information registreras enligt de aktuella omfångsinställningarna för loggning och kan visas och arkiveras.

Loggfilerna finns tillgängliga från huvudfönstret i ESET Smart Security genom att klicka på Verktyg > Loggfiler. Välj önskad loggtyp i rullgardinsmenyn längst upp i fönstret Loggfiler. Följande loggar finns tillgängliga:

  • Hittade hot – information om händelser som rör identifiering av infiltrationer.
  • Händelser – åtgärder som utförs av ESET Smart Security (det här alternativet har utformats för att systemadministratörer och användare ska kunna felsöka problem).
  • Genomsökning av datorn – alla slutförda genomsökningar (dubbelklicka på en post för att visa detaljer).
  • Logg för ESET personliga brandvägg – anslutningar som har upptäckts av och som gäller den personliga brandväggen (om den här loggen analyseras kan det leda till att försök till systemintrång upptäcks så att obehörig åtkomst till systemet kan förhindras).

Alla loggar kan kopieras till skrivbordet genom att välja posten och klicka på knappen Kopiera. Markera flera poster med hjälp av Ctrl-tangenten.

Klicka på knappen Filtrera… för att välja vilka posttyper som ska inkluderas i loggarna. Det finns fem tillgängliga loggnivåer:

Kritiska varningar – den minst detaljerade loggningsnivån som innehåller kritiska systemfel (som t.ex. det gick inte att starta antivirusskyddet, den personliga brandväggen fungerar inte och liknande).
Fel – fel som t.ex. ”Fel när filen hämtades” och kritiska fel.
Varningar – varningsmeddelanden och fel.
Information – meddelanden med information om t.ex. slutförda uppdateringar, varningar och fel.
Diagnostisk information – den mest detaljerade nivån med information som behövs för att finjustera programmet och alla poster som beskrivs ovan.

 

Loggfiler