Underhåll av loggning

Inställningarna för loggning i ESET Smart Security är tillgängliga från Inställningar > Öppna hela trädet för avancerade inställningar… > Verktyg > Loggfiler. Du kan välja följande alternativ för loggfiler:

  • Ta bort poster automatiskt – loggposter som är äldre än det angivna antalet dagar tas bort automatiskt.
  • Optimera loggfiler automatiskt – loggfilerna defragmenteras automatiskt om den angivna procentandelen av oanvända poster överskrids.
  • Minimalt omfång för loggning – anger omfångsnivån för loggning.

    Tillgängliga alternativ:

Diagnostisk information – den mest detaljerade nivån med information som behövs för att finjustera programmet samt alla poster som beskrivs nedan.

Information – meddelanden med information om t.ex. slutförda uppdateringar, varningar och fel.

Varningar – varningsmeddelanden och fel.

Fel – fel som t.ex. ”Fel när filen hämtades” och kritiska fel.

Kritiska fel – den minst detaljerade loggningsnivån som innehåller kritiska systemfel (som t.ex. det gick inte att starta antivirusskyddet, den personliga brandväggen fungerar inte och liknande).

Underhåll av loggning