Schemaläggaren

Schemaläggaren är tillgänglig om Avancerat läge har aktiverats i ESET NOD32 Antivirus. Den finns på en undermeny till avsnittet Verktyg i huvudmenyn i ESET NOD32 Antivirus. Schemaläggaren innehåller en sammanfattande lista över alla schemalagda aktiviteter och deras egenskaper, som datum, tidpunkt och genomsökningsprofil.

Nod32 ea page scheduler Schemaläggaren

Programmet visar som standard följande schemalagda aktiviteter i Schemaläggaren:

  • Vanlig automatisk uppdatering
  • Automatisk uppdatering efter modemuppkoppling
  • Automatisk uppdatering efter inloggning
  • Kontroll av filer som startas automatiskt efter inloggning
  • Kontroll av filer som startas automatiskt efter uppdatering av virussignaturdatabasen

Använd kontextmenyalternativet för att redigera konfigurationen av en befintlig schemalagd aktivitet (både standard- och användardefinierad). Högerklicka på Redigera eller välj aktiviteten du vill ändra och klicka på knappen Redigera. Om du vill lägga till eller ta bort aktiviteter från listan väljer du önskad aktivitet och klickar på knappen Lägg till… eller Ta bort.

 

Schemaläggaren