Skapa nya aktiviteter

Du skapar en ny aktivitet i Schemaläggaren genom att klicka på knappen Lägg till eller genom att välja Lägg till från kontextmenyn. Det finns fem typer av schemalagda aktiviteter:

  • Kör externt program
  • Underhåll av loggning
  • Kontroll av filer som startas automatiskt
  • Genomsökning av datorn
  • Uppdatering

Nod32 ea scheduler task Skapa nya aktiviteter

Eftersom Genomsökning av datorn och Uppdatering är de schemalagda aktiviteter som används oftast ska vi förklara hur du skapar en ny uppdateringsaktivitet.

Välj Uppdatering i rullgardinsmenyn Schemalagda aktiviteter, som innehåller alla typer av Schemalagda aktiviteter. Klicka sedan på Nästa och ange ett namn på aktiviteten i Aktivitetsnamn. Välj hur ofta aktiviteten ska utföras. Följande alternativ är tillgängliga: En gång, Flera gånger, Dagligen, Varje vecka och När en händelse utlöser den. Andra parametrar bestäms av den valda frekvensen. Sedan kan du definiera vilken åtgärd som ska vidtas om aktiviteten inte kan genomföras eller slutföras på den schemalagda tiden. Följande tre alternativ finns:

  • Vänta tills nästa schemalagda tillfälle
  • Kör aktiviteten så snart som möjligt
  • Kör aktiviteten omedelbart om tiden sedan den senaste körningen överskrider angivet intervall(intervallet kan definieras när alternativet har markerats).

I nästa steg visas en översikt av den aktuella schemalagda aktiviteten. Alternativet Utför aktivitet med specifika parametrar aktiveras automatiskt. Klicka på knappen Slutför. En dialogruta öppnas där användaren kan välja vilka profiler som ska användas för den schemalagda aktiviteten. Här kan du välja förstahandsprofil, och en andrahandsprofil som tillämpas om aktiviteten inte kan slutföras med förstahandsprofilen. Bekräfta valet genom att klicka på OK i fönstret Uppdateringsprofiler. Den nya schemalagda aktiviteten läggs till i listan över aktuella schemalagda aktiviteter.

Skapa nya aktiviteter