Syftet med att schemalägga aktiviteter

Schemaläggaren hanterar och startar schemalagda aktiviteter med fördefinierade inställningar och egenskaper. Inställningarna och egenskaperna innehåller information om datum och tid samt vilka profiler som ska användas när aktiviteten utförs.

Syftet med att schemalägga aktiviteter