ThreatSense.Net

ThreatSense.Net Early Warning System är ett verktyg som ständigt informerar ESET om nya infiltreringar. Syftet med det dubbelriktade ThreatSense.Net Early Warning System är att öka skyddet vi erbjuder dig. Den bästa metoden för att säkerställa att vi upptäcker nya hot så snart de dyker upp är att “länka” till så många av våra kunder som möjligt och låta dem vara våra spanare. Det finns två alternativ:

  • Du kan välja att inte aktivera ThreatSense.Net Early Warning System. Du förlorar inga av programmets funktioner och får fortfarande det bästa skydd vi kan erbjuda.
  • Du kan konfigurera Early Warning System så att anonym information skickas om nya hot och om var den nya hotfulla koden finns i en enda fil. Filen kan skickas till ESET för detaljerad analys. Genom att studera hoten kan ESET förbättra förmågan att upptäcka hot. ThreatSense.Net Early Warning System samlar in anonym information om din dator som är kopplad till ett nyupptäckt hot. Informationen kan bestå av ett exempel eller en kopia av filen som innehåller hotet, sökvägen till filen, filnamnet, information om datum och tid, sättet på vilket hotet uppträdde på datorn samt information om datorns operativsystem. Viss information kan innehålla personliga uppgifter om datoranvändaren, som användarnamn i en katalogsökväg och liknande. Här finns ett exempel på skickad filinformation.

Även om det finns en möjlighet att viss information om dig och datorn kommer ESET:s hotlaboratorium tillkänna kommer uppgifterna inte att användas för NÅGOT annat syfte än att underlätta för oss att snabbt åtgärda nya hot.

ESET NOD32 Antivirus är som standard konfigurerat så att du tillfrågas innan misstänkta filer skickas för detaljerad analys till ESET:s hotlaboratorium. Observera att filer med vissa filtillägg, som .doc och .xls, aldrig skickas oavsett om hot upptäcks i dem. Du kan lägga till fler filtillägg om du och ditt företag vill att vissa andra filer inte heller ska skickas.

Inställningen för ThreatSense.Net är tillgänglig från trädet för avancerade inställningar under Verktyg > ThreatSense.Net. Markera kryssrutan Aktivera ThreatSense.Net Early Warning System. Därefter kan du aktivera och klicka på knappen Avancerade inställningar.

ThreatSense.Net