Misstänkta filer

På fliken Misstänkta filer kan användaren ställa in på vilket sätt hot ska sändas till ESET:s laboratorium för analys.

Om du mottar en misstänkt fil kan du skicka den för analys till våra viruslaboratorium. Om filen visar sig vara ett skadligt program kommer detekteringen av det att ingå i nästa virussignaturuppdatering.

Filer kan skickas in automatiskt utan förfrågan. Om du väljer detta alternativ skickas misstänkta filer in i bakgrunden. Om du vill veta vilka filer som ska skickas in för analys och godkänna det ska du markera alternativet: Fråga innan sändning.

Om du inte vill att några filer ska skickas in markerar du: Skicka aldrig. Observera att statistik skickas till ESET även om filer inte skickas in för analys. Statistisk information konfigureras i en egen inställningsdel som beskrivs i nästa kapitel.

När sändning ska ske
Misstänkta filer skickas till ESET:s laboratorium för analys så snart som möjligt. Detta rekommenderas om du har en fast Internetanslutning och misstänkta filer kan levereras utan fördröjning. Det andra alternativet är att skicka in misstänkta filer vid uppdateringar. Om du väljer detta alternativ samlas misstänkta filer in och laddas upp till Early Warning System-servrar vid uppdateringar.

Exkluderingsfilter
Alla filer måste inte skickas in för analys. Med ett exkluderingsfilter kan du utesluta vissa filer/mappar från att skickas in. Det kan vara lämpligt att utesluta filer som kan innehålla konfidentiell information, som dokument och kalkylblad. De vanligaste filtyperna utesluts som standard (Microsoft Office, OpenOffice). Listan kan uppdateras efter behov.

E-postadress
E-postadressen skickas tillsammans med misstänkta filer till ESET och kan utnyttjas för att kontakta dig om det krävs ytterligare information om de insända filerna för analysen. Observera att du endast får ett svar från ESET om mer information behövs.

 

Misstänkta filer