Sändning

I det här avsnittet kan du välja om filer och statistisk information ska skickas via ESET Fjärradministratör eller direkt till ESET. Om du vill vara säker på att misstänkta filer och statistisk information kommer till ESET ska du markera alternativet Via fjärradministratör eller direkt till ESET. Då skickas filer och statistik på alla de sätt som är möjliga. Om misstänkta filer och statistik skickas via Fjärradministratör skickas de till fjärradministratörsservern som ser till att de skickas vidare till ESET:s viruslaboratorium. Om du väljer alternativet Direkt till ESET skickas alla misstänkta filer och statistisk information till ESET:s viruslaboratorium direkt från programmet.

Om filer väntar på att skickas aktiveras knappen Skicka nu i det här inställningsfönstret. Klicka på knappen om du genast vill skicka filer och statistisk information.

Markera alternativet Logga skickade data om du vill att filer och statistisk information som skickas ska registreras. Då skapas det en post i händelseloggen varje gång en misstänkt fil eller en statistisk uppgift skickas.

 

Sändning