การติดตั้งใหม่

หลังจากที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ ESET NOD32 Antivirus คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งได้จากเว็บไซต์ของ ESET ซึ่งจะมาเป็นแพ็คเกจ ess_nt??_???.msi เริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม และวิซาร์ดการติดตั้งจะนำคุณเข้าสู่การตั้งค่าพื้นฐาน การติดตั้งมีสองแบบที่ใช้ได้ โดยมีระดับของรายละเอียดการตั้งค่าแตกต่างกัน:

การติดตั้งใหม่