ปกติ

ขอแนะนำการติดตั้งปกติให้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus ที่มีการตั้งค่าปกติ การตั้งค่าปกติที่เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะให้ระดับการป้องกันสูงสุด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญการใช้งานที่ไม่ต้องการกำหนดการตั้งค่าที่มีรายละเอียด

ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือ การป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อการอัพเดทโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการให้การป้องกันระบบที่แน่นอน

ป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของคุณลงในช่องว่างที่กำหนด เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ที่คุณได้รับหลังจากซื้อหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ หากในขณะนี้ คุณไม่มีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ให้เลือก ตั้งค่าพารามิเตอร์การอัพเดทในภายหลัง คุณสามารถป้อนข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ได้ในภายหลัง จากโปรแกรมได้โดยตรง

ขั้นตอนถัดไปในการติดตั้งคือ การกำหนดค่าของระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.Net ระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.Net ช่วยให้แน่ใจได้ว่า ESET จะได้รับการแจ้งในทันทีและอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการบุกรุกใหม่เพื่อการป้องกันลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ระบบจะส่งข้อมูลการคุกคามใหม่ไปยังห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับไวรัสของ ESET ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ ดำเนินการ และเพิ่มไปยังฐานข้อมูลไวรัส

เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้ระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.Net เพื่อเปิดการใช้งานคุณลักษณะนี้ คลิกการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่เป็นรายละเอียดสำหรับการส่งไฟล์ที่น่าสงสัย

ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการติดตั้งคือ การกำหนดค่าการป้องกันแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอพพลิเคชันที่อันตราย แต่อาจมีผลกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบปฏิบัติการในบางด้าน แอพพลิเคชันดังกล่าวมักจะขอให้มีการยินยอมก่อนติดตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากแอพพลิเคชันมักเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งของโปรแกรมอื่น และอาจสังเกตได้ยากในระหว่างการติดตั้ง ในบางครั้ง การติดตั้งแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์จะมีผลต่อการทำงานของระบบปฏิบัติการ

เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานการตรวจหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ เพื่อช่วยให้ ESET NOD32 Antivirus สามารถตรวจหาการคุกคามประเภทนี้ เราขอแนะนำให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้

ขั้นตอนสุดท้้ายในโหมดการติดตั้งปกติคือการยืนยันการติดตั้งด้วยการคลิกที่ปุ่ม ติดตั้ง

 

ปกติ