ขีดจำกัด

นี่คือขีดจำกัดสำหรับขนาดของวัตถุและอาร์ไคฟ์ที่จะสแกนสำหรับภัยคุกคาม:

ขนาดวัตถุสูงสุด (ไบต์)
ในฟิลด์นี้ คุณสามารถป้อนตัวเลขที่แสดงถึงขนาดสูงสุดของวัตถุ โมดูลป้องกันไวรัสที่กำหนดจะสแกนเฉพาะวัตถุที่เล็กกว่าค่าที่ระบุเท่านั้น ขอแนะนำให้คงค่าเริ่มต้นไว้ เนื่องจากโดยปกติไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องแก้ไขค่านี้ การแก้ไขค่าควรกระทำโดยผู้ใช้ขั้นสูง ซึ่งอาจต้องการยกเว้นวัตถุขนาดใหญ่จากการสแกน

เวลาสแกนสูงสุดสำหรับวัตถุ (วินาที)
กำหนดค่าเวลาสูงสุดสำหรับการสแกนวัตถุ หากมีค่าที่ผู้ใช้ระบุ โมดูลป้องกันไวรัสจะหยุดสแกนวัตถุปัจจุบัน โดยไม่คำนึงว่าการสแกนจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ก็ตาม

ระดับการซ้อนของอาร์ไคฟ์
ระบุความลึกสูงสุดของการสแกนอาร์ไคฟ์เพื่อป้องกันไวรัส ขอแนะนำให้คงค่า 10 ที่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ เนื่องจากโดยปกติไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องแก้ไขค่านี้ ถ้าการสแกนอาร์ไคฟ์สิ้นสุดก่อนกำหนดด้วยเหตุผลดังกล่าว อาร์ไคฟ์จะไม่ได้รับการตรวจสอบ

ขนาดไฟล์สูงสุดในอาร์ไคฟ์ (ไบต์)
ในส่วนนี้คุณสามารถระบุขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับไฟล์ที่อยู่ในอาร์ไคฟ์ (เมื่อดึงข้อมูล) ที่จะสแกน ถ้าการสแกนอาร์ไคฟ์สิ้นสุดก่อนกำหนดด้วยเหตุผลดังกล่าว อาร์ไคฟ์จะไม่ได้รับการตรวจสอบ

 

ขีดจำกัด