ตัวเลือก

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีการสแกนที่จะใช้งาน และประเภทของแอพพลิเคชันที่คุณต้องการตรวจหา ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้:

ฐานข้อมูล – ฐานข้อมูลสามารถตรวจหาและระบุไวรัสได้อย่างแน่ชัดและเชื่อถือได้
การวิเคราะห์พฤติกรรม – การวิเคราะห์พฤติกรรมเป็นอัลกอริทึมที่วิเคราะห์การทำงาน (ที่เป็นอันตราย) ของโปรแกรม ข้อได้เปรียบสำคัญคือความสามารถในการระบุซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งไม่มีอยู่ก่อนหน้านั้น หรือไม่เป็นที่รู้จักของฐานข้อมูลไวรัสก่อนหน้า
การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง – การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงประกอบด้วยอัลกอริทึมการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงที่พัฒนาโดย ESET มีการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบเวิร์มของคอมพิวเตอร์และม้าโทรจัน และเขียนในภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมระดับสูง การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงทำให้ความสามารถในการตรวจหาของโปรแกรมดีขึ้นอย่างมาก
แอดแวร์/สปายแวร์/ริสก์แวร์ ประเภทนี้รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ใช้โดยมิได้รับความยินยอม และซอฟต์แวร์ที่แสดงเนื้อหาโฆษณา
แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอพพลิเคชันที่อันตราย แต่อาจมีผลกับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ในบางด้าน แอพพลิเคชันดังกล่าวมักจะขอให้มีการยินยอมก่อนติดตั้ง หากแอพพลิเคชันเหล่านี้ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบจะทำงานแตกต่างไป (เมื่อเทียบกับก่อนการติดตั้ง) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ: หน้าต่างใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้จะเปิดขึ้น, การเปิดใช้และการเรียกใช้กระบวนการที่ซ่อนอยู่, การใช้ทรัพยากรของระบบเพิ่มมากขึ้น, การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การค้นหา, แอพพลิเคชันจะสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล เป็นต้น
แอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย - แอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัยเป็นการจำแนกประเภทที่ใช้สำหรับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีการใช้ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย โดยรวมถึงโปรแกรมอย่างเช่น เครื่องมือเข้าถึงระยะไกล แอพพลิเคชันที่พยายามค้นหารหัสผ่าน และเครื่องมือบันทึกการกดแป้นพิมพ์ (โปรแกรมที่บันทึกการใช้แป้นพิมพ์ของผู้ใช้) ตัวเลือกนี้จะมีสถานะไม่ใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

ตัวเลือก