อื่นๆ

ในส่วนนี้ คุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์กลไกการสแกน ThreatSense เบ็ดเตล็ดได้

บันทึกวัตถุทั้งหมด
ผลของการใช้ตัวเลือกนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องมือสแกน (เครื่องมือสแกนแบบเรียลไทม์, เครื่องมือสแกนตามต้องการ) หากคุณเปิดใช้การบันทึกในเครื่องมือสแกนตามต้องการ โปรแกรมจะบันทึกวัตถุที่สแกนทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่ไม่มีไวรัสด้วย ในการป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ หากพบการบุกรุกภายในอาร์ไคฟ์ บันทึกการสแกนจะรวมไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในอาร์ไคฟ์ดังกล่าว โดยรวมไฟล์ที่ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัยด้วย

ส่วน “อื่นๆ” ยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

สแกนสตรีมข้อมูลสำรอง (ADS)
สตรีมข้อมูลสำรอง (ADS) ที่ใช้งานโดยระบบไฟล์ NTFS เป็นการเชื่อมโยงไฟล์และโฟลเดอร์ซึ่งจะไม่ปรากฏสำหรับเทคนิคการสแกนทั่วไป การบุกรุกจำนวนมากพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนี้ โดยปลอมแปลงตัวเองเป็นสตรีมข้อมูลสำรอง

เรียกใช้การสแกนเบื้องหลังโดยมีลำดับความสำคัญต่ำ
ลำดับการสแกนแต่ละลำดับจะใช้ทรัพยากรของระบบจำนวนหนึ่ง หากคุณทำงานกับโปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรระบบจำนวนมาก คุณสามารถเปิดใช้การสแกนเบื้องหลังที่มีลำดับความสำคัญต่ำ และประหยัดทรัพยากรไว้สำหรับแอพพลิเคชันของคุณ

เก็บบันทึกการลงเวลาล่าสุด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บเวลาที่เข้าถึงเริ่มแรกของไฟล์ที่สแกน แทนที่จะอัพเดท (เช่น สำหรับใช้กับระบบสำรองข้อมูล)

เลื่อนบันทึก
ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิด/ปิดการเลื่อนบันทึก ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ไว้ ข้อมูลจะเลื่อนไปข้างหน้าภายในหน้าต่างแสดงผล

แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสแกนเสร็จสมบูรณ์ในหน้าต่างใหม่
เปิดหน้าต่างแบบสแตนด์อโลนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์การสแกน

 

อื่นๆ