การจัดการที่อยู่

ในส่วนนี้ คุณสามารถระบุที่อยู่ HTTP ที่จะปิดกั้น อนุญาต หรือยกเว้นจากการตรวจสอบ
ปุ่ม เพิ่ม, เปลี่ยน, ลบออก และ ส่งออก จะใช้เพื่อจัดการรายการที่อยู่ เว็บไซต์ในรายการที่อยู่ที่ปิดกั้นจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เว็บไซต์ในรายการที่อยู่ที่ยกเว้นสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีการสแกนหารหัสที่เป็นอันตราย หากคุณเปิดใช้ตัวเลือก อนุญาตการเข้าถึงเฉพาะที่อยู่ HTTP ในรายการของที่อยู่ที่อนุญาต คุณจะเข้าถึงได้เฉพาะที่อยู่ที่มีในรายการที่อยู่ที่อนุญาตเท่านั้น แต่ที่อยู่ HTTP อื่นๆ ทั้งหมดจะถูกปิดกั้น

ในรายการทั้งหมด คุณสามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษ * (ดอกจัน) และ ? (เครื่องหมายคำถาม) เครื่องหมายดอกจันจะใช้แทนสตริงของอักขระ ส่วนเครื่องหมายคำถามจะใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆ คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อระบุที่อยู่ที่ยกเว้น เนื่องจากรายการนี้ควรมีเฉพาะที่อยู่ที่เชื่อถือและปลอดภัยเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้สัญลักษณ์ * และ ? ในรายการนี้อย่างถูกต้อง ในการเปิดใช้รายการ ให้เลือก ตัวเลือกรายการที่ใช้งาน หากต้องการให้ระบบแจ้งเมื่อป้อนที่อยู่จากรายการปัจจุบัน ให้เลือก แจ้งเมื่อนำที่อยู่จากรายการไปใช้

 

การจัดการที่อยู่