การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์

การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์จะควบคุมเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสทั้งหมดในระบบ โปรแกรมจะสแกนไฟล์ทั้งหมดเพื่อหารหัสที่เป็นอันตรายในขณะที่เปิด สร้าง หรือเรียกใช้ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะเริ่มต้นการป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์เมื่อเริ่มต้นระบบ

 

การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์