การตรวจสอบการป้องกันแบบเรียลไทม์

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการป้องกันแบบเรียลไทม์กำลังทำงานและตรวจหาไวรัส ให้ใช้ไฟล์ทดสอบจาก eicar.com ไฟล์ทดสอบนี้เป็นไฟล์พิเศษที่ปลอดภัยซึ่งสามารถตรวจพบโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสทุกประเภท ไฟล์นี้สร้างขึ้นโดยบริษัท EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) เพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัส คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ eicar.com ได้ที่ http://www.eicar.org/download/eicar.com

 

 

 

 

การตรวจสอบการป้องกันแบบเรียลไทม์