การทำงานของการป้องกันไวรัสและการดำเนินการของผู้ใช้

หน้าต่างการเตือนภัยคุกคามจะปรากฏเมื่อโมดูลการป้องกันของระบบ ESET NOD32 Antivirus ตรวจพบภัยคุกคาม (รหัสที่เป็นอันตราย) ESET NOD32 Antivirus จะแสดงหน้าต่างการเตือนสองประเภท

1. การเตือนภัยคุกคามที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใด

การเตือนนี้จะปรากฏต่อเมื่อ ESET NOD32 Antivirus ได้ดำเนินการกับไฟล์ที่ติดไวรัสแล้ว การเตือนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเท่านั้น

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction การทำงานของการป้องกันไวรัสและการดำเนินการของผู้ใช้

วัตถุ

ชื่อของไฟล์ที่ตรวจพบว่าเป็นการบุกรุก

หมายเหตุ

คำที่ใช้อาจแตกต่างกันไปในผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสแต่ละราย โปรดไปที่ เว็บไซต์ ของเรา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบุกรุก

ภัยคุกคาม

ชื่อของการบุกรุก (ตามคำที่ใช้ใน ESET)

ข้อมูล

สิ่งที่โปรแกรมจะดำเนินการเมื่อตรวจพบการบุกรุก

ปิด

คลิกที่ “x” เพื่อปิดหน้าต่างการเตือน ก่อนที่หน้าต่างจะ ปิดโดยอัตโนมัติ

แสดงการตั้งค่า

คลิกที่ “v” เพื่อไม่แสดงการเตือน และตั้งค่า โหมดการแสดงผล

 

2. การเตือนภัยคุกคามที่ผู้ใช้ต้องดำเนินการ

ESET NOD32 Antivirus อาจกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่กำหนดใน การตั้งค่า ThreatSense

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 การทำงานของการป้องกันไวรัสและการดำเนินการของผู้ใช้

วัตถุ

ชื่อของไฟล์ที่ตรวจพบว่าเป็นการบุกรุก

การคุกคาม

ชื่อของการบุกรุก (ตามคำที่ใช้ใน ESET)

ความคิดเห็น

ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่ติดไวรัส

คัดลอกไปยังส่วนกักเก็บ
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ สำเนาของไฟล์ที่ติดไวรัสจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน ส่วนกักเก็บ

หมายเหตุ

ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในส่วนกักเก็บ ไม่ว่าคุณจะดำเนินการใดก็ตาม

ส่งเพื่อรับการวิเคราะห์

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งไฟล์สำหรับการวิเคราะห์ไปยังแล็บของ ESET

ยกเว้นจากการตรวจ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเว้นการสแกนการติดไวรัสของไฟล์นี้ และเพิ่มไฟล์ไว้ในรายการยกเว้น สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไฟล์นี้จะไม่ถูกตรวจพบว่าเป็นภัยคุกคามนั้นๆ แต่ไม่ได้ถูกยกเว้นจากการตรวจหาภัยคุกคาม ด้วยเหตุนี้ ถ้าไฟล์นั้นติดมัลแวร์อื่นในภายหลัง โมดูลป้องกันไวรัสจะยังคงตรวจพบไฟล์ดังกล่าว การยกเว้นประเภทนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับการบุกรุกบางชนิดเท่านั้น

กำจัด

การดำเนินการนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อตรวจพบไฟล์ที่ติดไวรัสซึ่งสามารถกำจัดได้ นอกจากนี้ยังปรากฏสำหรับการบุกรุกที่ไม่สามารถกำจัดได้ ซึ่งมีรายการในรีจิสตรีของ Windows – ถ้าคุณเลือกการดำเนินการนี้สำหรับการบุกรุกดังกล่าว ไฟล์ที่ติดไวรัสจะถูกลบ และรายการในรีจิสตรีของ Windows ที่เป็นอันตรายก็จะถูกลบออกด้วย

ลบ

การดำเนินการนี้จะลบไฟล์ที่ตรวจพบ ถ้าสามารถกำจัดวัตถุที่ติดไวรัสได้ การดำเนินการ “ลบ” ก็จะไม่ปรากฏ

คำเตือน

ถ้าคุณคลิกปุ่มนี้ คอมพิวเตอร์คุณจะมีความเสี่ยงต่อการติดไวรัส เลือกตัวเลือกนี้ต่อเมื่อคุณมั่นใจ 100% ว่าไฟล์ดังกล่าวไม่มีอันตราย คุณสามารถติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ที่สงสัย

ทิ้งไว้

ปิดหน้าต่างการเตือนโดย

การทำงานของการป้องกันไวรัสและการดำเนินการของผู้ใช้